Quyền & trách nhiệm của khách hàng

Quyền & trách nhiệm của khách hàng

Chào mừng bạn đã đến với website của SAMAKI POWER. SAMAKI POWER cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên những điều kiện dưới đây.

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ do SAMAKI POWER cung cấp, bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng sau. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

Bản quyền

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan SAMAKI POWER dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip… là tài sản của SAMAKI POWER hoặc các đối tác cung cấp nội dung của SAMAKI POWER, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua SAMAKI POWER là tài sản riêng của SAMAKI POWER.

Quyền truy cập

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các khoản thanh toán cho các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của SAMAKI POWER. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của SAMAKI POWER; các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; bất kỳ sự sao chép hoặc download thông tin để phục vụ lợi ích của bên thứ ba; hoặc việc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu. SAMAKI POWER có quyền khiếu nại tất cả các hành động sao chép, sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ SAMAKI POWER. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào SAMAKI POWER nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này.

Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của SAMAKI POWER, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các bộ phim, chương trình, hoặc sản phẩm bạn mua từ SAMAKI POWER phù hợp với độ tuổi của bạn. SAMAKI POWER có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, đóng tài khoản cá nhân, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung, hoặc hủy đơn hàng của bạn.

Giá cả

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, mức giá được hiển thị cho mỗi loại sản phẩm trên SAMAKI POWER là mức giá bán lẻ cuối cùng của sản phẩm dựa trên thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi không cam kết mức giá của chỗ ngồi bạn đặt sẽ không thay đổi cho đến khi bạn đặt vé. Tuy nhiên, đối với những chỗ ngồi bị sai giá, nếu như mức giá của chỗ ngồi trên thực tế cao hơn mức giá hiển thị trên SAMAKI POWER, thì chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn về vấn đề này.

Trách nhiệm pháp lý

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) của SAMAKI POWER hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của SAMAKI POWER được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của SAMAKI POWER và các nhà cung cấp.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của SAMAKI POWER hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của SAMAKI POWER thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. SAMAKI POWER không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của SAMAKI POWER hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của SAMAKI POWER. SAMAKI POWER server và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ SAMAKI POWER không chứa virus hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, SAMAKI POWER từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của SAMAKI POWER hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của SAMAKI POWER.

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.

Xin vui lòng đọc quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng trước khi bạn chính thức sử dụng SAMAKI POWER. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website này và các sản phẩm liên quan đến SAMAKI POWER có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng website hay bất kỳ sản phẩm nào của SAMAKI POWER.